Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Pokyny k číselným zámluvám pro rok 2017

Celý text naleznete zde:

>>> Pokyny k zámluvám pokojů 2017 <<<

 
Termíny
1.kolo:10.8.-11.8.2017
2.kolo:17.8.-18.8.2017
 
Dne 31.8.2017 jsou výsledky předány Ubytovací kanceláři.
Dodatečné úpravy jsou možné do 30.8.2017.

Zápis KR ze dne 4.5.2016

Zasedání Kolejní rady koleje Švehlovy ze dne 4.5.

Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo 4. 5. 2016 od 20:00 v prostorech studovny Oceán v 1. patře. Zasedání řídil předseda Jan Kukla.

Přítomní členové KR: Jan Kukla, Dominik Škrabal, Karol Palatinus, Alena Plevová, Michal Kristen

Hosté: Barbora Kulichová, Lukáš Krunčík

Program:

 1. Posilovna a rušení klidu
 2. Zahrada
 3. Zabezpečení vol. 2
 4. Incident ve výtahu
 5. Různé

Průběh zasedání

Kolejní radě byla doručena stížnost, kterou zaslal jeden obyvatel domu z ulice Křížkovského na rušení nočního klidu. Tedy, že byla puštěná hudba i po 22. hodině. Na tento popud byl provoz posilovny na dobu neurčitou omezen pouze do 22. hodiny.

1) Posilovna a rušení klidu

Vzhledem k tomu, že nelze na hudební soustavě v posilovně nastavit maximální hlasitost, ani jinak korigovat množství decibelů jiným způsobem, než ruční korekcí uživatelem v posilovně, tak K. Palatinus navrhl vedoucí koleje, že bude instalována časová zásuvka, která v čase 21:55 odpojí hudební soustavu od elektrické sítě.A.Plevová souhlasila, že omezení provozu je z hlediska uživatelů nepříjemné a nepřínosné. J.Kukla se dotázal, jaké budou sankce za porušení nočního klidu. K.Palatinus odpověděl, že při porušení nočního klidu bude odebrána posilovenka.

2)     Zahrada

L. Krunčík a B. Kulichová přednesli již konkrétnější podobu kolejní zahrady. Nastínili orientační plánek a zároveň navrhli možnosti fungování. Dodatečně dodali žádost o využití pozemku ve vnitrobloku Švehlovy koleje. Návrhy byly rozpracovány v následujících bodech:

 1. Zřízení “zahradničenek” – kartička pro registrované uživatele, kteří mohou využívat prostory zahrady. J. Kukla k tomu dodal, že není vhodné, aby se za tyto kartičky aktuálně stanovala cena. Zahrada by měla být přístupná bez nutnosti platby. Naopak navrhl, že pokud je třeba, zapůjčí nějaké finance z kufrárny tak, aby se zahrada mohla vytvořit. Tyto finance budou poté vráceny proplacením kolejí.
 2. Provozní doba bude stanovena na 10:00 - 22:00. S tímto bodem souhlasila celá KR, jelikož je zájem na tom, aby nedocházelo k rušení nočního klidu ve vnitrobloku.
 3. Klíče budou vydávané na vrátnici, a to oproti kolejence. Zároveň se bude evidovat, kdo aktuálně zahradu využívá a kdo je zodpovědný za dění v zahradě.
 4. Při využívání vyhrazeného místa zahrady budou prostory uzamčeny až do odchodu uživatele. Nebude tedy možné, aby v době užívání mohl kdokoliv další vstoupit do zahrady. Uživatel vpouští další osoby na dvůr pouze na svoji zodpovědnost.
 5. Vchod bude zpřístupněn v mezipatře mezi přízemím a prvním patrem z prostředního schodiště.

Usnesení: KR souhlasí s předáním klíčů od vstupu do vnitrobloku koleje Švehlovy B. Kulichové a L. Krunčíkovi za účelem vytvoření odpočinkového místa.

J. Kukla dále B. Kulichovou a L. Krunčíka upozornil, aby při vytváření pravidel dbali na simulaci každé možné varianty, která by mohla nastat. Jelikož se ve vnitrobloku nacházejí auta, chce J. Kukla, aby se předešlo jejich možnému poškození. V případě že organizace a pravidla nebudou dostatečně ošetřena, provoz nepovolí.

3)   Bezpečnost

 1. V rámci zvýšení bezpečnosti na koleji bude vstup studentskému spolku “Dance for Water“ do prostor bývalé jídelny a všem jejím účastníkům umožněn druhým vchodem z ulice Křížkovského. Následně již nebudou dále používány toalety na patře menzy a tak bude celý prostor zcela oddělen od ubytovaných. Tímto vstupem by již nemělo docházet k nekontrolovanému vstupu cizích osob do koleje.
 2. KR se shodla na novém konceptu vchodových dveří. Hlavní vchodové dveře budou přebudovány. Nově se plánuje varianta, ve které jsou jedny dveře na vstup a druhé dveře – ty u výtahu – na výstup. Dveře u výtahu bude třeba vyměnit za širší variantu. Dveře, které se budou používat pouze na vstup, nebudou již mít kliku, ale z obou stran budou opatřeny koulí. Tím by mělo dojít k zabránění vstupu cizích osob především tím, že již nebude možné otevřít komukoliv dveře z prostor koleje, aniž by ubytovaní věděli, koho do koleje vlastně vpouští. Dále bude předělán aktuální čipový systém z karty (nejčastěji ISIC) na malý čip, který lze mít kupříkladu na klíčence. KR si od tohoto kroku slibuje vyšší zabezpečení stávajícího průchodu a zároveň snížení počtu lidí, kteří se hromadí u vchodu, když každý hledá peněženku.
 3. J.Kukla oznámil, že vyjednal s ředitelem a vedoucím ubytovacího útvaru na léto nové zabezpečení ubytovaných, které by mělo limitovat návštěvníky hostelu v pohybu po jiných částech koleje, nežli je hostel. Nově budou na dobu letního ubytování vsazeny mříže do prvního a druhého patra, kde je průchod na starou kolej. Mříž na prvním patře nové části, která je na v současné době na zadním schodišti, se přesune do 4.patra nové koleje. Tyto prostory budou uzamčeny. Každý ubytovaný by od nich měl mít klíče nebo nahraný vstup na čip, tak aby mohly být nadále využívány sprchy na těchto patrech a pračky v přízemí. Na vrátnici u vstupu z ulice Křížkovského bude nově zaměstnanec z KAM. Tento vstup bude zároveň opatřen kamerovým systémem. Starý výtah na nové části koleje by měl mít pro návštěvníky hostelu omezení tak, aby se s ním dostali pouze do 3.patra. Instalace mříží je plánována až na konec školního roku, před začátkem provozu hostelu. Mříže se po skončení fungování hostelu opět sundají.

4)   Výtah a čistota

Vzhledem k nedávnému incidentu ve výtahu, kdy zde byly nalezeny výkaly, navrhl J. Kukla zařadit tento bod na jednání KR. Cílem bylo pobavit se, zda nelze předejít v budoucnu podobným věcem.

 1. J.Kukla navrhl instalovat kamerový systém do prostor výtahu, aby se zamezilo podobným nevhodným incidentům v budoucnu.
 2. M.Kristen dodal, zdali je efektivní pořizovat kamerový systém přes jeho velké pořizovací náklady a jeho nákladné udržování, když lze předpokládat, že se jednalo o zcela ojedinělý incident
 3. A.Plevová je proti návrhu kamerového systému.

J. Kukla k tomu dodal, že ve výtahu se takováto nepříjemná událost stala poprvé, nicméně od vedoucí koleje se dozvěděl, že se v poslední době hromadily incidenty, kdy byly nalezeny v odpadkových koších v různých umývárnách zabalené výkaly v plenách.

KR se shodla, že instalace kamerového systému do výtahu není v tuto chvíli potřeba, jelikož šlo o ojedinělý incident.

5) Různé

 1. K. Palatinus navrhl sušení prádla v rámci nově vznikající možnosti využívání prostor vnitrobloku. J. Kukla a M. Kristen na to odpověděli, že to není vhodné z hlediska nastavených pravidel pro využití zahrady, jelikož by tam začalo chodit více lidí a vzhledem k tomu, že za vnitroblok má poté zodpovědnost ten, kdo zahradu využívá.
 2. J. Kukla v souvislosti s návrhem na sušení prádla ve vnitrobloku informoval, že se sešel s vedoucí koleje, aby si společně prohlédli aktuální prostory. Shodli se na místě, kam by se přidaly dvě nové pračky a zároveň dvě nové sušičky. Vedoucí J. Kuklovi sdělila, že nákup 2 praček a 2 sušiček byl již zanesen do plánu pro letošní rok. J. Kukla slíbil, že se pokusí nákup zařízení urychlit.
 3. J. Kukla vyjádřil nutnost vyřešit délku řetízku na pračkách, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Požádal tedy vedoucí koleje, aby zjednala v tomto ohledu nápravu.
 4. A. Plevova navrhla vytvořit anglický návod pro používání praček pro zahraniční studenty. Chce tak předejít zbytečnému poškození z jejich strany a usnadnění manipulace s pračkami.
 5. D. Škrabal informoval, že byl novým správcem fotokomory úspěšně jmenován Ondřej Dymeš, který byl navržen KR vedoucí koleje.

                                                                                                                      Zapsal Dominik Škrabal

ustanovující Zasedání KR 16.3.2016

Zápis z ustanovující zasedání Kolejni rady koleje Švehlovy ze dne
16.3.2016


Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo 16.3.2016 od 20:00 v prostorech studovny oceán v 1.patře. Zasedání řídila Viktoria Filipková do volby předsedy, poté zasedání řídil nově zvolený předseda Jan Kukla.


Přítomní členové KR: Jan Kukla, Dominik Škrabal, Karol Palatinus, Alena Plevová, Michal Kristen
Hosté: Viktoria Filipková (členka volební komise), Jan Révay, Matěj Hudec

Program:

 1.  Volba předsedy Kolejní rady
 2.  Volba místopředsedy Kolejní rady
 3.  Dohodnutí dalšího termínu zasedání
 4.  Různé


Průběh zasedání:

 • Volba předsedy

Kandidáti: Jan Kukla

Předsedou Kolejní rady byl zvolen jednohlasně Jan Kukla ( 4-0-0 )1. Jeden hlas byl neplatný.

 • Volba místopředsedy

Kandidáti: Dominik Škrabal
Místopředsedou Kolejní rady byl zvolen jednohlasně Dominik Škrabal ( 5-0-0 )1.

 • Volba termínu dalšího zasedání

Kolejní rada se usnesla, že nejlepší dny pro scházení je středa a neděle. A další setkání bylo předběžně naplánováno na středu 30.3.2016.

 • Různé
 1. Dominik Škrabal vyjádřil svůj postoj k transparentnosti týkající se organizaci posilovna, kufrárna, klub, aerobic, atd.
 2. Dominik Škrabal navrhl začít diskuzi k možnostem revize pravidel a pravomocí postu vedoucího posilovny a sestavení důležitých informací pro zájemce o navštěvování posilovny.
 3. Dominik Škrabal navrhl, aby byly revidovány pravidla a povinnosti držitelů „posilovenky“.
 4. Na dotaz od hostů byla projednávána záležitost ztrát popelníků a jejich využívání na koleji. KR se shodla, že řešení situace bude řešit s vedením koleje.
 5. Jan Kukla informoval, že po uzavření studentského klubu požádal oficiální cestou ředitelství KAM o správu studentského klubu (bývalá šatna kuchařů zaměstnanců menzy), které mu bude v tomto týdnu předáno a nastínil možné fungování klubu a oznámil, že klub bude striktně nekuřácký.
 6. Kolejní rada společně komunikovala možné varianty vedení aerobic místnosti, sportovního vyžití a otevření pro ubytované formou kolejenky.
 7. Karol Palatinus ve spojitosti s bodem f) informoval za jakých dosavadních podmínek lze mít na koleji další sportovní aktivity (typu aerobic).
 8. Intenzivně se diskutovalo o snížené bezpečnosti koleje způsobené působením studentského spolku “Salsa for Water“ a pronájmem části kapacity koleje 3. osobám (Hostel na nové části koleji).
 9. Jan Kukla informoval, jaké jsou možnosti koleje a Kolejní rady ovlivnit rekonstrukce na koleji včetně omezení vyplývající ze statusu památky pro starou část koleje.
 10. Proběhla intenzivní debata na nutnou opravu sociálních zařízení na 6. patře “staré“ části koleje. Jan Kukla přislíbil, že návrh přednese na zasedání Grémia, nebo Rady KAM konající se příští týden přímo vedení KAMu.
 11. Diskutovalo se na téma funkčnosti ventilačních zařízení koupelen a související problém s objevující se plísní.
 12. Jan Révay vznesl dotaz na odlehčení práce vrátných a zpoplatnění praček přímo v místě praní. Jeho návrh zahrnoval placení praček přímo na místě formou mincí. KR odpověděla, že v současné chvíli je tento způsob plateb za praní nevhodný, protože nezohledňuje případnou rezervaci praní na určitý čas.
 13. Jan Kukla navrhl, aby se kolejní rada zamyslela nad možností upravit rezervační časy pro pračky tak, aby byl více flexibilní. Tedy z dosavadních 3 hodin jedna zámluva na kratší časový interval. A to nejpozději do příštího zasedání.
 14. Členové KR se dohodli, že na příští zasedání pozvou zástupce studentského spolku “ Salsa for water “.

 

Vysvětlivky:
1 Hlasovací systém (X-Y-Z) = (pro – proti – zdržel se)


Zapsal: Dominik Škrabal
Dne 16.3.2016, Praha

Zápis KR ze dne 31.3.2016

Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Švehlovy ze dne
31.3.2016


Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo 31. 3. 2016 od 21:30 v prostorech studovny / společenské místnosti Oceán v 1. patře. Zasedání řídil předseda Jan Kukla.


Přítomní členové KR: Jan Kukla, Dominik Škrabal, Karol Palatinus, Alena Plevová, Michal Kristen
Hosté: Miriam Zabuďková (D4W)1, Kateřina Lundáková (D4W), Michal Šebesta (D4W), Lukáš Krunčík, Bar-bora Kulichová, Josef Růžička, Klára Dvořáková
1 - Dance for Water

Program:
1) Představení D4W (Dance for Water )
2) Rozmluva na téma zabezpečení akcí D4W
3) Stížnosti směrem k uklízečkám
4) Využití dvora – Lukáš Krunčík, Barbora Kulichova
5) Bezdomovec v prostorách koleje
6) Různé


Průběh zasedání:
Kolejní rada schválila program navržený předsedou 5-0-0 (pro-proti-zdržel se).

1) Představení D4W (Dance for Water )

   Zástupci organizace Dance for Water (přejmenováno ze Salsa for Water z důvodu rozšíření nabídky tanců – zouk, bachata) M. Zabuďková, K. Lundáková a M. Šebesta představili tento studentský spo-lek, který využívá prostory Švehlovy koleje. Konkrétně pak bývalé prostory menzy, nacházející se na nové části koleje (současná hudební / klavírní místnost).

Výdělek D4W je určen pro rozvoj kvality vody a celkově pro lepší hospodaření s vodou v rozvojo-vých zemích. Například na budování nových studní, …

2) Rozmluva na téma zabezpečení akcí D4W

   KR reagovala na krádež, která proběhla v ranních hodinách následující den po konání jedné z lekcí D4W spolku. KR vyjádřila požadavek o zlepšení zabezpečení zadního vchodu koleje ze strany orga-nizátorů proti nezvaným hostům. KR taktéž nevyloučila možný vstup zloděje ze vchodu pro „Diva-dlo“.
Zástupci D4W navrhovali alternativy pro zvýšení bezpečnosti. Jednou z nich bylo zavření mříží v prvním patře. J. Kukla na to reagoval, že to je snižování komfortu ubytovaných, a že toto není ces-ta, kterou se má zabezpečení S4W ubírat. KR se shodla, že zamykání mříží v prvním patře je nepřija-telné.
Doposud se o kontrolu účastníků D4W starali 4 lidé, kteří dohlíželi na to, aby se nikdo z účastněných nedostal do vyšších pater koleje. J. Kukla referoval, že se i přes tento systém dostávali lidé do vyšších pater za účelem hledání sociálního zařízení, jelikož nevěděli, že sociálky pro D4W jsou na patře. Tito lide byli odesíláni zpět do patra menzy.
Zástupci D4W se zavázali o zavedení čipového systému pro kontrolu lidí vstupujících během lekcí D4W do koleje, a to do září tohoto roku (2016).
Dále proběhla debata o využití kamerového systému u zadního vchodu. Zavedeni kamerového sys-tému u bočního vchodu a v patře, kde je menza, nechala aktuálně KR jako otevřenou možnost.

   Od 4. 4. 2016 bude zaveden organizátory D4W nový “papírkový“ systém pro zlepšení bezpečnosti koleje. Hlavním účelem je evidovat množství lidí vstupující zvenčí do koleje tímto vchodem. V případě, že by počet nesouhlasil, bude KR informována o možném nebezpečí. Následně budou všichni obyvatelé koleje informováni o cizí osobě pohybující se po koleji. Zástupci D4W vyjádřili své obavy, že tento systém nebude fungovat a bude generovat velké množství falešných zpráv. Dále referovali, že nejsou schopní zajistit aktuálně více dobrovolníků, kteří by mohli zajišťovat organiza-ce akce. J. Kukla zástupcům sdělil, že je lepší falešná zpráva, která se bude řešit, než řešit odkud se vzal zloděj na koleji a kdo je za jeho vpuštění do koleje zodpovědný. Protože finanční ztrátu už ni-kdo ubytovanému nenahradí z důvodu předpisu, který přikazuje, že si ubytovaný musí zamknout po-koj při jeho opuštění, tedy i kdyby šel jen do kuchyňky vyhodit koš.
KR se rozhodla projednat zákaz vstupu obyvatel Švehlovy koleje bočním vstupem v době, kdy pro-bíhají lekce, pro zjednodušení organizace D4W a tedy bezpečnosti koleje. Dále J. Kukla sdělil zá-stupcům D4W, že pokud budou chtít pouštět obyvatele Švehlovy koleje tímto vchodem, zůstává na nich, pakliže se prokáží kolejenkou.

3) Stížnosti směrem k uklízečkám

   Na základě několika stížností proběhla intenzivní debata o „kvalitně“ úklidu na koleji Švehlova. KR ví, že tato služba je dlouhodobým problémem a slabým místem na Švehlově koleji, a proto se KR usnesla, že se zasadí o zlepšení kvality úklidu, a to razantním způsobem. J. Kukla oznámil, že bude záležitost komunikovat i na vyšších místech. Hlavní příčinou nového přístupu KR byla neuklizená krev na WC v průběhu 6-7 dní (z toho 4 dny byly Velikonoční svátky). Tyto služby jsou nepřijatelné a poškozují jak ubytované, tak KAM, jakožto poskytovatele služeb.

4) Využití dvora

   L. Krunčík a B. Kulichová představili návrh na využití travnatého prostoru ve dvoře, kam v tuto chvíli nemají přístup studenti a kde je parkoviště. Rádi by zde vytvořili místo pro studenty, kde by mohli například grilovat, nebo mít komunitní zahradu,... aniž by musely opouštět kolej. Navrhovali vstup na kolejenku, jako v případě klavírní místnosti. J. Kukla odpověděl, že si nemyslí, že vedení bude chtít zpřístupňovat tuto část koleje. Dále si myslí, že by se mohlo stát, že bude rušen noční klid (jsou poměrně běžné stížnosti z okolní bytů). Dále by se mohlo stát, že by v důsledku například opilosti, mohly být poškozeny auta, která tam v tuto chvíli parkují. Nicméně J. Kukla navrhl, že pokud chtějí ostatní členové KR projektu pomoci a podpořit ho, že jim nebude bránit.
D. Škrabal a M. Kristen budou za KR jednat společně s L. Krunčíkem a B. Kulichovou s vedením koleje o možnostech realizace tohoto projektu.

5) Bezdomovec v prostorách koleje

   KR reagovala na příspěvek z FB Švehlovka, ve kterém bylo oznámení o vniknutí bezdomovce na kolej a o jeho snaze vstupovat do otevřených pokojů. Dále debatovala o možném zavedení dalších bezpečnostních prvků, jakým je třeba turniket a jeho případných výhodách / nevýhodách oproti mo-mentálnímu využívání otevírání dveří na kartu ISIC. V tomto ohledu se členové KR neshodli na konkrétním nejvhodnějším řešení a nechávají otázku otevřenou pro další jednání. Ředitelství KAM se vyjádřilo, že podpoří jakoukoliv stavební úpravu, nebo přidání bezpečnostních prvků, které zvýší zabezpečení kolejí.

6) Různé

a) KR se usnesla o pořízení cedulí do společných kuchyněk, aby upozornila na vyhrazené místo určené k třídění skla.
b) KR řešila pronajímání kapacity koleje třetím osobám (hostel nová část) a s tím spojené nepříjemnos-ti, které tímto každoročně vznikají pro ubytované v koleji Švehlově. KR se usnesla, že nesouhlasí s pronájmem kapacity koleje třetí osobě z důvodů markantního snížení bezpečnosti na koleji (a zvý-šeného počtu krádeží). KR se usnesla, že se pokusí prosadit zrušení letního ubytování provozované třetí osobou. KR navrhuje pro zvýšení bezpečnosti, aby během využívání divadélka kontrolovala po-věřená osoba divadelního seskupení vchod do prostor vnitrobloku, kde se nachází vchod do divadélka.


Zapsal D. Škrabal

Volby do Kolejní rady - období 2016 - 2018

GRÉMIUM PŘEDSEDŮ KOLEJNÍCH RAD UNIVERZITY KARLOVY

Hlasování per rollam 5. – 12. 2. 2016

HLASOVACÍ LÍSTEK

Lhůty pro hlasování per rollam (dle čl. 9 odst. 3 Jednacího řádu Grémia):

Diskuze o návrhu: 3. 2. 2016, 14:00 – 5. 2. 2016, 14:00

Hlasování o návrhu: 5. 2. 2016, 14:00 – 12. 2. 2016, 23:59

Text usnesení č. 1/2016:

Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje na základě čl. 7 odst. 3

Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad (dále jen „Volební řád“) volby

do Kolejní rady Švehlova a určuje náležitosti dle čl. 9 odst. 3 Volebního

řádu.

Termín konání voleb se stanovuje na pondělí 29. 2. 2016 od 18.00 do 22.00

hodin a úterý 1. 3. 2016 od 17.00 do 21.00 hodin.

Kandidovat do Kolejní rady Švehlova smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu

kdokoli, kdo je studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy a je

ubytován v této koleji.

Přihláška ke kandidatuře se podává do rukou některého z členů volební

komise nejpozději do 26. 2. 2016. Přihláška musí obsahovat jméno a

příjmení kandidáta, číslo pokoje, e-mailovou adresu, telefonní číslo

a vlastnoruční podpis. Spolu s přihláškou kandidát předloží doklad

totožnosti a průkazem studenta nebo potvrzením o studiu prokáže, že je

studentem vysoké školy.

Kromě toho je kandidát oprávněn předat členovi volební komise svůj

stručný program nepřesahující stránku formátu A4, ve kterém může uvést

také další údaje o své osobě. Volební komise tento program zveřejní na

vývěsní desce koleje společně se seznamem kandidátů podle čl. 8 odst. 4

Volebního řádu.

Počet členů kolejní rady volené podle tohoto usnesení se stanovuje na pět.

Grémium předsedů kolejních rad dále jmenuje volební komisi ve složení

Viktorie Filípková, Josef Vysoký a Pavol Běhounek.

Hlasování (ano/ne/zdržel se):

• Petra Pelikánová (KR 17. listopadu): ANO

• Hana Illichová (KR Budeč): ANO

• David Frič (KR Hvězda): ANO

• Ivo Kalabis (KR Jižní Město): ANO

• Vít Jurásek (KR Kajetánka): ANO

• Josef Girgel (KR Na Kotli): zdržel se

• Dalibor Mik (KR Na Větrníku): zdržel se

Výsledek hlasování:

• Pro návrh (ANO): 5

• Proti návrhu (NE): 0

• Zdrželi se: 2

• Usnesení bylo schváleno.