Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Zásady samoúklidu

ZÁSADY SAMOÚKLIDU V POKOJÍCH KOLEJE ŠVEHLOVY

 

Ubytovaný bere na vědomí, že v pokoji, který mu byl podle dodatku smlouvy o ubytování vyhrazen k přechodnému ubytování, je povinen provádět běžný úklid v rozsahu níže uvedeném a odpovídajícím typu pokoje. Dále je povinen pravidelně sledovat, zda nedochází k neobvyklým událostem, např. k zatékání vody stavebními konstrukcemi, k poruchám v rozvodech elektrické energie, jejich nepřiměřenému zahřívání, případně k výskytu nežádoucích hmyzích parazitů apod.. Všechny tyto události je povinenbezpodmínečně okamžitě hlásit na vrátnici (nebo v REHOSu v záložce nahlásit závadu), případně vedení koleje.

Ubytovaný zároveň bere na vědomí, že úklidové a čistící prostředky k provádění samoúklidu si zajišťuje na vlastní náklady, k provedení dezinfekce použije volně dostupné antibakteriální přípravky.

Ubytovatel zajišťuje úklidové pomůcky a nářadí (např. smeták, lopatku, košťátko, kbelík, - oproti kolejence na vrátnici).

Ubytovaný má povinnost udržovat pokoj v neznečištěném stavu, tedy ve stavu, který nebude obtěžovat ani omezovat ostatní ubytované v příslušném pokoji.

Schéma úklidu vlastního pokoje

 Týdně:

 • Zamést podlahu pokoje
 • Umýt umyvadlo, je-li součástí pokoje (stará kolej)
 • Umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku
 • Vysypat odpadkový koš do určených popelnic 

Měsíčně:

 • Umýt dveře, obklady stěn a okenní parapet,
 • Vlhkým hadrem otřít otopná tělesa, stolní lampu
 • Vytřít podlahu pokoje
 • Umýt zrcadlo
 • Výměna ložního prádla 2x za kalendářní měsíc

Před odchodem z koleje:

 • Odmrazit a vyčistit kolejní lednici před vrácením ubytovateli
 • Donést polštář a peřinu k vyprání do skladu ložního prádla (celoročně ubytovaným jsou tyto lůžkoviny vyměněny okamžitě)
 • Vyvětrání pokoje
 • Třídění odpadu
 • Osobní hygiena
 • Vysát matraci

Volitelné činnosti:

 • Utřít prach na okenním parapetu

Ubytovaný také udržuje čistotu a pořádek ve společných prostorách v kuchyňkách, na WC i v koupelnách po sobě uklízí po každém použití.

Před vystěhováním z pokoje je ubytovaný povinen řádně uklidit a vyklidit pokoj a předat jej proti podpisu pověřeném pracovníkovi správy koleje. Závěrečný úklid bude proveden v rozsahu měsíčního úklidu.

 

 

Tento předpis je účinný od 2.11.2015

Jan Kukla, Vlastimil Nesnídal                                                                        Renata Benáková

KR Švehlova                                                                                             vedoucí koleje Švehlova