Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

ustanovující Zasedání KR 16.3.2016

Zápis z ustanovující zasedání Kolejni rady koleje Švehlovy ze dne
16.3.2016


Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo 16.3.2016 od 20:00 v prostorech studovny oceán v 1.patře. Zasedání řídila Viktoria Filipková do volby předsedy, poté zasedání řídil nově zvolený předseda Jan Kukla.


Přítomní členové KR: Jan Kukla, Dominik Škrabal, Karol Palatinus, Alena Plevová, Michal Kristen
Hosté: Viktoria Filipková (členka volební komise), Jan Révay, Matěj Hudec

Program:

 1.  Volba předsedy Kolejní rady
 2.  Volba místopředsedy Kolejní rady
 3.  Dohodnutí dalšího termínu zasedání
 4.  Různé


Průběh zasedání:

 • Volba předsedy

Kandidáti: Jan Kukla

Předsedou Kolejní rady byl zvolen jednohlasně Jan Kukla ( 4-0-0 )1. Jeden hlas byl neplatný.

 • Volba místopředsedy

Kandidáti: Dominik Škrabal
Místopředsedou Kolejní rady byl zvolen jednohlasně Dominik Škrabal ( 5-0-0 )1.

 • Volba termínu dalšího zasedání

Kolejní rada se usnesla, že nejlepší dny pro scházení je středa a neděle. A další setkání bylo předběžně naplánováno na středu 30.3.2016.

 • Různé
 1. Dominik Škrabal vyjádřil svůj postoj k transparentnosti týkající se organizaci posilovna, kufrárna, klub, aerobic, atd.
 2. Dominik Škrabal navrhl začít diskuzi k možnostem revize pravidel a pravomocí postu vedoucího posilovny a sestavení důležitých informací pro zájemce o navštěvování posilovny.
 3. Dominik Škrabal navrhl, aby byly revidovány pravidla a povinnosti držitelů „posilovenky“.
 4. Na dotaz od hostů byla projednávána záležitost ztrát popelníků a jejich využívání na koleji. KR se shodla, že řešení situace bude řešit s vedením koleje.
 5. Jan Kukla informoval, že po uzavření studentského klubu požádal oficiální cestou ředitelství KAM o správu studentského klubu (bývalá šatna kuchařů zaměstnanců menzy), které mu bude v tomto týdnu předáno a nastínil možné fungování klubu a oznámil, že klub bude striktně nekuřácký.
 6. Kolejní rada společně komunikovala možné varianty vedení aerobic místnosti, sportovního vyžití a otevření pro ubytované formou kolejenky.
 7. Karol Palatinus ve spojitosti s bodem f) informoval za jakých dosavadních podmínek lze mít na koleji další sportovní aktivity (typu aerobic).
 8. Intenzivně se diskutovalo o snížené bezpečnosti koleje způsobené působením studentského spolku “Salsa for Water“ a pronájmem části kapacity koleje 3. osobám (Hostel na nové části koleji).
 9. Jan Kukla informoval, jaké jsou možnosti koleje a Kolejní rady ovlivnit rekonstrukce na koleji včetně omezení vyplývající ze statusu památky pro starou část koleje.
 10. Proběhla intenzivní debata na nutnou opravu sociálních zařízení na 6. patře “staré“ části koleje. Jan Kukla přislíbil, že návrh přednese na zasedání Grémia, nebo Rady KAM konající se příští týden přímo vedení KAMu.
 11. Diskutovalo se na téma funkčnosti ventilačních zařízení koupelen a související problém s objevující se plísní.
 12. Jan Révay vznesl dotaz na odlehčení práce vrátných a zpoplatnění praček přímo v místě praní. Jeho návrh zahrnoval placení praček přímo na místě formou mincí. KR odpověděla, že v současné chvíli je tento způsob plateb za praní nevhodný, protože nezohledňuje případnou rezervaci praní na určitý čas.
 13. Jan Kukla navrhl, aby se kolejní rada zamyslela nad možností upravit rezervační časy pro pračky tak, aby byl více flexibilní. Tedy z dosavadních 3 hodin jedna zámluva na kratší časový interval. A to nejpozději do příštího zasedání.
 14. Členové KR se dohodli, že na příští zasedání pozvou zástupce studentského spolku “ Salsa for water “.

 

Vysvětlivky:
1 Hlasovací systém (X-Y-Z) = (pro – proti – zdržel se)


Zapsal: Dominik Škrabal
Dne 16.3.2016, Praha