Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Zápis KR ze dne 4.5.2016

Zasedání Kolejní rady koleje Švehlovy ze dne 4.5.

Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo 4. 5. 2016 od 20:00 v prostorech studovny Oceán v 1. patře. Zasedání řídil předseda Jan Kukla.

Přítomní členové KR: Jan Kukla, Dominik Škrabal, Karol Palatinus, Alena Plevová, Michal Kristen

Hosté: Barbora Kulichová, Lukáš Krunčík

Program:

 1. Posilovna a rušení klidu
 2. Zahrada
 3. Zabezpečení vol. 2
 4. Incident ve výtahu
 5. Různé

Průběh zasedání

Kolejní radě byla doručena stížnost, kterou zaslal jeden obyvatel domu z ulice Křížkovského na rušení nočního klidu. Tedy, že byla puštěná hudba i po 22. hodině. Na tento popud byl provoz posilovny na dobu neurčitou omezen pouze do 22. hodiny.

1) Posilovna a rušení klidu

Vzhledem k tomu, že nelze na hudební soustavě v posilovně nastavit maximální hlasitost, ani jinak korigovat množství decibelů jiným způsobem, než ruční korekcí uživatelem v posilovně, tak K. Palatinus navrhl vedoucí koleje, že bude instalována časová zásuvka, která v čase 21:55 odpojí hudební soustavu od elektrické sítě.A.Plevová souhlasila, že omezení provozu je z hlediska uživatelů nepříjemné a nepřínosné. J.Kukla se dotázal, jaké budou sankce za porušení nočního klidu. K.Palatinus odpověděl, že při porušení nočního klidu bude odebrána posilovenka.

2)     Zahrada

L. Krunčík a B. Kulichová přednesli již konkrétnější podobu kolejní zahrady. Nastínili orientační plánek a zároveň navrhli možnosti fungování. Dodatečně dodali žádost o využití pozemku ve vnitrobloku Švehlovy koleje. Návrhy byly rozpracovány v následujících bodech:

 1. Zřízení “zahradničenek” – kartička pro registrované uživatele, kteří mohou využívat prostory zahrady. J. Kukla k tomu dodal, že není vhodné, aby se za tyto kartičky aktuálně stanovala cena. Zahrada by měla být přístupná bez nutnosti platby. Naopak navrhl, že pokud je třeba, zapůjčí nějaké finance z kufrárny tak, aby se zahrada mohla vytvořit. Tyto finance budou poté vráceny proplacením kolejí.
 2. Provozní doba bude stanovena na 10:00 - 22:00. S tímto bodem souhlasila celá KR, jelikož je zájem na tom, aby nedocházelo k rušení nočního klidu ve vnitrobloku.
 3. Klíče budou vydávané na vrátnici, a to oproti kolejence. Zároveň se bude evidovat, kdo aktuálně zahradu využívá a kdo je zodpovědný za dění v zahradě.
 4. Při využívání vyhrazeného místa zahrady budou prostory uzamčeny až do odchodu uživatele. Nebude tedy možné, aby v době užívání mohl kdokoliv další vstoupit do zahrady. Uživatel vpouští další osoby na dvůr pouze na svoji zodpovědnost.
 5. Vchod bude zpřístupněn v mezipatře mezi přízemím a prvním patrem z prostředního schodiště.

Usnesení: KR souhlasí s předáním klíčů od vstupu do vnitrobloku koleje Švehlovy B. Kulichové a L. Krunčíkovi za účelem vytvoření odpočinkového místa.

J. Kukla dále B. Kulichovou a L. Krunčíka upozornil, aby při vytváření pravidel dbali na simulaci každé možné varianty, která by mohla nastat. Jelikož se ve vnitrobloku nacházejí auta, chce J. Kukla, aby se předešlo jejich možnému poškození. V případě že organizace a pravidla nebudou dostatečně ošetřena, provoz nepovolí.

3)   Bezpečnost

 1. V rámci zvýšení bezpečnosti na koleji bude vstup studentskému spolku “Dance for Water“ do prostor bývalé jídelny a všem jejím účastníkům umožněn druhým vchodem z ulice Křížkovského. Následně již nebudou dále používány toalety na patře menzy a tak bude celý prostor zcela oddělen od ubytovaných. Tímto vstupem by již nemělo docházet k nekontrolovanému vstupu cizích osob do koleje.
 2. KR se shodla na novém konceptu vchodových dveří. Hlavní vchodové dveře budou přebudovány. Nově se plánuje varianta, ve které jsou jedny dveře na vstup a druhé dveře – ty u výtahu – na výstup. Dveře u výtahu bude třeba vyměnit za širší variantu. Dveře, které se budou používat pouze na vstup, nebudou již mít kliku, ale z obou stran budou opatřeny koulí. Tím by mělo dojít k zabránění vstupu cizích osob především tím, že již nebude možné otevřít komukoliv dveře z prostor koleje, aniž by ubytovaní věděli, koho do koleje vlastně vpouští. Dále bude předělán aktuální čipový systém z karty (nejčastěji ISIC) na malý čip, který lze mít kupříkladu na klíčence. KR si od tohoto kroku slibuje vyšší zabezpečení stávajícího průchodu a zároveň snížení počtu lidí, kteří se hromadí u vchodu, když každý hledá peněženku.
 3. J.Kukla oznámil, že vyjednal s ředitelem a vedoucím ubytovacího útvaru na léto nové zabezpečení ubytovaných, které by mělo limitovat návštěvníky hostelu v pohybu po jiných částech koleje, nežli je hostel. Nově budou na dobu letního ubytování vsazeny mříže do prvního a druhého patra, kde je průchod na starou kolej. Mříž na prvním patře nové části, která je na v současné době na zadním schodišti, se přesune do 4.patra nové koleje. Tyto prostory budou uzamčeny. Každý ubytovaný by od nich měl mít klíče nebo nahraný vstup na čip, tak aby mohly být nadále využívány sprchy na těchto patrech a pračky v přízemí. Na vrátnici u vstupu z ulice Křížkovského bude nově zaměstnanec z KAM. Tento vstup bude zároveň opatřen kamerovým systémem. Starý výtah na nové části koleje by měl mít pro návštěvníky hostelu omezení tak, aby se s ním dostali pouze do 3.patra. Instalace mříží je plánována až na konec školního roku, před začátkem provozu hostelu. Mříže se po skončení fungování hostelu opět sundají.

4)   Výtah a čistota

Vzhledem k nedávnému incidentu ve výtahu, kdy zde byly nalezeny výkaly, navrhl J. Kukla zařadit tento bod na jednání KR. Cílem bylo pobavit se, zda nelze předejít v budoucnu podobným věcem.

 1. J.Kukla navrhl instalovat kamerový systém do prostor výtahu, aby se zamezilo podobným nevhodným incidentům v budoucnu.
 2. M.Kristen dodal, zdali je efektivní pořizovat kamerový systém přes jeho velké pořizovací náklady a jeho nákladné udržování, když lze předpokládat, že se jednalo o zcela ojedinělý incident
 3. A.Plevová je proti návrhu kamerového systému.

J. Kukla k tomu dodal, že ve výtahu se takováto nepříjemná událost stala poprvé, nicméně od vedoucí koleje se dozvěděl, že se v poslední době hromadily incidenty, kdy byly nalezeny v odpadkových koších v různých umývárnách zabalené výkaly v plenách.

KR se shodla, že instalace kamerového systému do výtahu není v tuto chvíli potřeba, jelikož šlo o ojedinělý incident.

5) Různé

 1. K. Palatinus navrhl sušení prádla v rámci nově vznikající možnosti využívání prostor vnitrobloku. J. Kukla a M. Kristen na to odpověděli, že to není vhodné z hlediska nastavených pravidel pro využití zahrady, jelikož by tam začalo chodit více lidí a vzhledem k tomu, že za vnitroblok má poté zodpovědnost ten, kdo zahradu využívá.
 2. J. Kukla v souvislosti s návrhem na sušení prádla ve vnitrobloku informoval, že se sešel s vedoucí koleje, aby si společně prohlédli aktuální prostory. Shodli se na místě, kam by se přidaly dvě nové pračky a zároveň dvě nové sušičky. Vedoucí J. Kuklovi sdělila, že nákup 2 praček a 2 sušiček byl již zanesen do plánu pro letošní rok. J. Kukla slíbil, že se pokusí nákup zařízení urychlit.
 3. J. Kukla vyjádřil nutnost vyřešit délku řetízku na pračkách, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Požádal tedy vedoucí koleje, aby zjednala v tomto ohledu nápravu.
 4. A. Plevova navrhla vytvořit anglický návod pro používání praček pro zahraniční studenty. Chce tak předejít zbytečnému poškození z jejich strany a usnadnění manipulace s pračkami.
 5. D. Škrabal informoval, že byl novým správcem fotokomory úspěšně jmenován Ondřej Dymeš, který byl navržen KR vedoucí koleje.

                                                                                                                      Zapsal Dominik Škrabal