Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Zápis 1.10.2014

Zápis ze zasedání kolejní rady (KR) koleje Švehlova ze dne 1.10.2014

Omluvení členové KR: Matěj Denk

Hosté: Kristýna Šeniglová, Jana Fleglová

Program zasedání:

1) Přesunutí klavíru z hudební místnosti

2) Rekonstrukce sociálních zařízení

3) Volba správce společenské místnosti Oceán

4) Ceny posilovenek

5) Nový správce posilovny

----------------------------

1) Přesunutí klavíru z hudební místnosti

Hudební místnost bude v budoucnu používána jako šatna pro divadelní soubory působící v prostorách klubu Belmondo, a proto nebude dál možné hudební místnost v přízemí využívat.

Jako náhradní řešení pro hudební místnost na koleji jsme po diskuzi s provozní vedoucí koleje paní Benákovou navrhli prostory bývalé menzy, kde bude umístěný tak, aby nepřekážel tanečníkům z programu Salsa for Water.

Přestěhování ještě bude konzultováno se specializovanou firmou, která stěhování také bude provádět.

Program Salsa for Water bude mít vždy přednost v užívání prostorů menzy pro veřejné lekce a workshopy před studenty koleje. Časový rozvrh bude vyvěšen n dveřích manzy.

2) Rekonstrukce sociálních zařízení

Další pokračování rekonstrukcí na koleji jsme schválili. Termín provedení rekonstrukcí: do Vanoc.....

3) Volba správce společenské místnosti Oceán

Kvůli dlouhodobé nepřítomnosti bývalého správce Matěje Denka jsme zvolili nového správce Oceánu.

Kandidát na správce: Marek Novotný

Hlasování: 3-0-1 (pro-proti-zdržel/a se)

Marek Novotný byl zvolený novým správcem společenské místnosti Oceán.

4) Ceny posilovenek

Karol Štefan přednesl KR návrh na nové ceny posilovenek: obyvatelé koleje 300 Kč/semestr a 500 Kč/rok, externisté 600/ semestr a 1000/rok.

Hlasování o přijetí: 4-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Navržené ceny posilovenek pro rok 2014/2015 byly schváleny.

5) Nový správce posilovny

Karol Štefan navrhl nového správce posilovny Stanislava Štefaniska.

Hlasování o novém správci posilovny: 4-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Stanislav Štefanisko byl zvolen správcem posilovny.