Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

KR informuje: Ubytování na akademický rok 2014/2015

Zásady ubytování pro rok 2014/2015 opět obsahují určité novinky. Nově byl značně redukován hodnotící systém REHOS, v němž mohou o ubytování žádat pouze sociálně potřební, hendikepovaní a žadatelé s děkanským kritériem. Všichni ostatní, včetně budoucích prváků, musejí o ubytování žádat v přímém prodeji (buď přes Portál, nebo v ubytovací kanceláři). Kromě Zásad ubytování doporučujeme k prostudování též Všeobecné ubytovací podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o ubytování (pro rok 2014/2015 nicméně zůstávají nezměněny).

Dále si zkontrolujte, do kdy máte platnou smlouvu, aby jste předešli případným nedorozuměním v ubytovací kanceláři. Obyvatelé Přízemí + Menza (Nová kolej), 1. patro (Nová a Stará kolej), 2. patro (Nová a Stará kolej), 3. patro (Nová kolej) mají smlouvy do června standardně. Obyvatelé ostatních pater by měli mít smlouvu do září. Nezapomeňte, že je nutné odbydlet 271 dní, aby nedošlo k přepočítání koeficientu, pokud jste nepodali výpověď 2 měsíce dopředu. Pokud jste nastoupili 16.9.2013 tak 271 dní máte dosáhnete v pátek/sobota 13-14.6.2014, což znamená že se můžete odubytovat až v pondělí 16.6.2014, bez pokuty a přepočtu.

 

Jak žádat o ubytování na Švehlovce:

1) Bydlím na Švehlovce, smlouvu mám do září:

do 14. června: prodloužení stávající smlouvy; v ubytovací kanceláři nebo elektronicky přes Portál

po 14. červnu: podání nové žádosti o ubytování ve volné kapacitě, která je v daný okamžik k

dispozici; v ubytovací kanceláři nebo elektronicky přes Portál

 

2) Bydlím na Švehlovce, smlouvu mám do června:

• chci zůstat přes prázdniny: prodloužení stávající smlouvy do září, dále dle bodu 1

• nechci zůstat přes prázdniny: dle bodu 3

 

3) Nebydlím na Švehlovce:

• 1. – 30. června podání žádosti o ubytování v systému REHOS (zvýhodnění studenti*)

• podání nové žádosti o ubytování ve volné kapacitě, která je v daný okamžik k dispozici; v ubytovací kanceláři nebo elektronicky přes Portál

 

4) Jsem studentem programu Erasmus nebo studentem v cizím jazyce:

• žádám o ubytování přes centrální ubytovací kancelář KaM UK

 

Platba dlouhodobé zálohy 1800 Kč:

• platba dlouhodobé zálohy je nezbytná pro vznik rezervace, pokud není uhrazena, rezervace zaniká

• pokud do 30. 9. nenavštívíte ubytovací kancelář a neubytujete se na koleji, rezervace také zanikne a záloha sice bude vrácena, ale bude z ní odečten manipulační poplatek 450 Kč

• při prodloužení stávající/podání nové smlouvy se platí v ubytovací kanceláři

• po provedení elektronické rezervace přes Portál je nutno zaplatit do týdne elektronickým převodem

 

* pouze menší část lůžek, letos určeno pouze pro sociálně potřebné, hendikepované a žadatele s děkanským kritériem