Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Způsob platby

Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze platné pro akademický rok 2013/2014

 

  1. Příkaz k úhradě - tj. jednorázový převod nebo trvalý příkaz.
  2. Inkasní platba - platbu inkasem je možno zřídit v jakémkoliv bankovním ústavu v České republice - nejvhodnější, nejrychlejší způsob úhrady pro ubytované. Inkasní platby ze zahraničních účtů nerealizujeme.
  3. Platba složenkou typu A České pošty - prodleva v připsání platby na podúčet studenta je delší a proto je nutné odeslat peníze s předstihem několika pracovních dnů - nejméně vhodný způsob pro platby za ubytování.
  4. Pomocí platebních terminálů - tedy bankovní kartou od prosince 2013.
  5. Od začátku října 2013 je možná i platba kartou online na Centrálním, Rezervačním Prodejním Portálu https://rehos.cuni.cz/. Platbu lze uskutečnit v části Platby > Platební předpisy a následným stisknutím tlačítka Zaplatit, čímž budete přesměrováni na bezpečnou platební bránu. Zde jen vyplníte informace z Vaší platební karty, která musí mít aktivovány platby v rámci internetu.

Více informací o platbách online na portálu CRPP na leznete na adrese: https://rehos.cuni.cz/crpp/help/CRPP-Platby-online.pdf

V akademickém roce 2013/2014 cenu za ubytování v hotovosti bude ubytovací kancelář koleje přijímat pouze výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele, zejména u studentů s průkazem ZTP či ZTP-P, a dále v případech úhrady dluhu za ubytování a při ukončení ubytování v koleji, a to v úředních hodinách ubytovací kanceláře (viz Čl. VI.odst. 5. „VUP“).

 

ad1;ad2) Při placení kolejného příkazem k úhradě nebo na pobočce KB pokladní složenkou KB je nutno uvést variabilní symbol a specifický symbol. Pro identifikaci platby je ubytovaný povinen vždy použít jako variabilní symbol - číslo osoby (ID) uvedené na průkazu studenta UK (pod fotografií) nebo ve smlouvě o ubytování 2013/2014, v případě studentů jiných vysokých škol celé rodné číslo (bez lomítka = všech 10 znaků) a jako specifický symbol - poslední čtyři číslice svého rodného čísla. Jakákoliv odchylka ve variabilním symbolu způsobí nespárování platby v automatickém systému a nepřipsání platby v termínu na podúčet bydlícího studenta. Nepřipsání platby způsobí, že student se stane dlužníkem a bude penalizován podle Opatření ředitele č. 4/2013.

ad3) Při zřizování inkasní platby, musí brát ubytovaný na zřetel nutnost zajištění krytí inkasované částky, tj. dostatečný finanční zůstatek na účtu (inkasovaná částka = předepsaná výše úhrady za ubytování na následující měsíc a za služby s ubytováním spojené) tak, aby mohla být inkasní platba částky ke 20. dni kalendářního měsíce provedena, pokud ten je pracovním dnem. Pokud připadá termín 20dne v měsíci na den pracovního klidu nebo státního svátku, termín provedení inkasa se automaticky posune na následující první pracovní den.

V případě zřízení inkasa ve prospěch Kolejí a menz klient banky uvede pouze číslo bankovního účtu Kolejí a menz UK ve své bance nebo bance plátce a to bez jakýchkoliv variabilních a specifických symbolů!.

Studenti, kteří se rozhodnou pro inkasní platby musí zadat číslo svého bankovního účtu prostřednictvím webové aplikace: "Aplikace pro přístup studentů k informacím o jejich ubytování na kolejích UK", která je dostupná na internetové adrese https://rehos.cuni.cz v sekci "Stávající ubytování a žádosti". V tomto rozhraní je možno provádět změny v nastavení způsobu platby, náhled finanční historie atd. Změny v nastavení způsobu platby na následující období jsou možné každý měsíc do 10. kalendářního dne tak, aby změna byla k 20. dni v témže měsíci aktuální.

První patba při nástupu do koleje

a) Jednorázový příkaz k úhradě částky 3.000,- Kč způsobem a s náležitostmi podle výše uvedeného bodu 1., provedeným nejpozději 7 pracovních dnů před dnem nástupu do koleje. Takto uhrazená platba bude zúčtována proti předepsané platbě za aktuální a následující kalendářní měsíc, vyrovnání bude provedeno v rámci platby za další kalendářní měsíc. Za případný nedoplatek za aktuální a následující kalendářní měsíc vzniklý předepsáním platby převyšující částku 3.000,- Kč nebude účtována smluvní pokuta podle Opatření ředitele č. 4/2013.

b) Převodem z účtu vedeného v zahraničí – do zprávy pro příjemce platby uveďte vždy jméno a datum narození studenta, případně celé rodné číslo nebo ID studenta UK, bez tohoto údaje zůstane platba neidentifikovatelná a tedy nezaúčtovaná. Vzniklé náklady spojené s připsáním zahraniční platby budou zúčtovány ze strany Kolejí a menz na vrub ubytovaného (cca 250,- Kč) pokud je neuhradí plátce sám.

Nejpozději den před nástupem je ubytovaný povinen si ověřit prostřednictvím sítě Internet (https://rehos.cuni.cz v sekci „Stávající ubytování a žádosti“), že částka 3.000,- Kč byla na jeho ubytovací účet skutečně připsána.

Při ubytování  v kolejích v Praze, Plzni a v Hradci Králové použijte číslo účtu: 19-3321280297/0100

IBAN: CZ2201000000193321280297

SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

Jméno a název majitele účtu:

Univerzita Karlova v Praze
Koleje a menzy
Voršilská 1, 116 43 Praha 1

Název a adresa banky:

Komerční banka, a.s.
Spálená 108/51
110 00, Praha 1

Webová aplikace pro přístup studentů k informacím o jejich ubytování v kolejích UK je k dispozici každému ubytovanému studentovi prostřednictvím sítě Internet: https://rehos.cuni.cz v sekci „Stávající ubytování a žádosti“