Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Řád kufrárny

Veškerá byrokracie ohledně ukládání věci do kufrárny, včetně podmínek uložení, sankcí při nevyzvednutí a podobně.

Kdo ukládá?

   Věci do kufrárny může uložit správce kufrárny, který spolu s uložením provede záznam o uložení. Správcem kufrárny je člen Kolejní rady (dále jen KR). V době nepřítomnosti správce kufrárny (například v době prázdnin), přebírá tuto funkci jiný člen KR, v té době přítomný na koleji. Pokud není nikdo z členů KR přítomných na koleji (pouze u krátkodobé absence, a v akutním případě), může provést uložení ubytovací kancelář. V ostatních případech nedojde k otevření kufrárny. Pokud by například v době prázdnin nikdo z členů KR nebyl přítomen na koleji, KR projedná celou záležitost a rozhodne o následném postupu.

 

Co potřebuji k tomu aby byly mé věci uloženy?

   Mimo samotných věcí je nutný občanský průkaz, podle kterého Vám budou věci opět vydány. V případě, že vám končí doba platnosti a budete průkaz měnit, je nutné tuto změnu nahlásit neprodleně správci kufrárny a nové číslo pod fotografii poslat e-mailem správci kufrárny. Při neshodě čísel nebudou věci vydány.

 

Co MUSÍ splňovat věci, které dávám do kufrárny?

1) Krabice
 • musí být pevná (nesmí být roztrhaná, děravá,...)
 • musí být uzavřená, nebo pokud nemá víko, tak ji z vrchu přelepíte (za ztrátu obsahu z otevřené krabice nenese kufrárna zodpovědnost)
2) Tašky
 • můžete ukládat jakékoliv igelitové tašky, které nejsou děravé a potrhané, či jinak zničené, aby z nich jejich obsah nemohl vypadnout
3) Kufry
 • můžou být i bez zámečku, nejsme aerolinky, nekoukáme co v nich máte
4) Velké igelitové pytle
 • opět nesmí být nijak poničené

 

Co MUSÍ každá věc uložená v kufrárně obsahovat?

 Popisek, kde bude čitelně zapsáno:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum uložení v kufrárně
 • Předpokládáné datum vyzvednutí
 • V případě odjezdu na ERASMUS označte krabici napísem ERASMUS

 

   Bez těchto náležitostí vám nebudou věci uskladněny. Pokud se mi v kufrárně vyskytnou věci naprosto nepopsané, bez jediné zmínky o majiteli, nebude se řešit s kým jste to ukládali. Je Vaší poviností mít vše nadepsané. Bez upozornění (protože není komu), propadnou věci kufrárně!!!

 

Co nesmí vaše věci obsahovat:

1) Látky hnijící a smrdící (jídlo, květiny, ..)

2) Látky co tečou a rozkládají se

3) Věci, které jsou příliž křehké a záleží vám na nich. Kapacita kufrárny je omezená a tak se věci dávají i na sebe. S tím musíte počítat a přizpůsobit tomu rozvrstvení vašich věcí.

 

Kdo vydává věci z kufrárny?

   Pouze správce Kufrárny, nebo jím pověřená osoba. A děje se tak buď v době termínů, které správce vypíše, nebo po předchozí e-mailové domluvě. Jakékoliv jiné způsoby otevírání kufrárny jsou považovány za nadstandart a jsou zpoplatněny (viz. ceník).

 

Do kdy je možné si věci vyzvednout?

   Standardní doba, do které jsou přes prázdniny vaše věci uloženy, je první půlka října (pokud nebude uvedeno jinak) . To znamená do 15.10. včetně. Od 16.10. jsou věci automaticky prodlouženy, bez předchozího upozornění a pří výběru bude správa kufrárny účtovat další poplatek. Pokud ani po prodloužení nedojde k vyzvednutí vašich věcí, propadnou vaše věci kufrárně, a to bez předchozího upozornění.

 

Co když si nebudu moci vyzvednout své věci z kufrárny včas? Mohu někoho za sebe poslat?

   Pokud nestíháte do konce výpujční lhůty si vyzvednout věci, neprodleně napište správci kufrárny a dohodněte se s ním. Správce nekouše, a pokud máte opravdu dobrý důvod nepřijít ve stanovený čas, lze se dohodnout na čas jiný. Na e-maily, které přijdou den dopředu, nebo v den poslední možnosti výběru, nebude brán ohled.

   Pokud nemůžete přijít vy, můžete poslat za sebe někoho jiného. O dané osobě dáte vědět dopředu e-mailem s číslem OP. Pokud daná osoba přijde místo vás bez ohlášení, bude t vědět co si vybírá a bude mít u sebe číslo vašeho OP, které se bude shodovat se záznamem vedeným správcem kufrárny, pak budou věci vydány bez průtahů.

   Pokud již dopředu víte, že vaše věci bude vyzvedávat někdo jiný, lze tuto skutečnost uvést na krabice (popř. jiné věci) a skutečnost oznámit při ukládání správci. Ten již pak dále číslo OP při výběru neřeší, pouze zkontroluje totožnost osoby, která věci vybírá, zda se shoduje s osobou uvedenou na krabici a věci vydá.

 

Kdy je kufrárna otevřená?

1) V době odchodů je otevřená v termínech a časech, které určí správce.

2) V době nástupů je otevřená v termínech a časech, které určí správce.

3) Mimo tyto dvě akce, je otevřená celoročně a to vždy po předchozí domluvě.

 

Mohu si vyzvednout věci i jindy než v termín určený správcem?

Ano, pouze po předchozí domluvě (e-mail, FB).

 

Kdy nebudou nikdy věci vydány/uloženy:

1) Pokud věci nesplňují podmínky pro uložení

2) Pokud žádáte v jiný termín, než vypsal správce

3) Pokud bez ohlášení se domáháte svých věcí

4) Pokud Váš verbální projev se dá označit za hrubý a nevhodný (o tom rozhoduje správce)

 

Komunikace:

Veškerá komunikace, ať písemná, nebo verbální (popřípadně jiná) musí být vedena vhodným způsobem a slušným jazykem ze strany studentů. Jakékoliv nepřiměřené jednání bude KR vyhodnocovat a bude řešit.

 

Ceník:

Viz. stránka Ceník, kde najdete aktuální přehled. Jakékoliv věci neuvedené v ceníku podléhají vlastní ceně, kterou určí správce kufrárny na místě. Proti ceně se nelze nikterak odvolat.

 

Podpisem, nebo uložením svých věcí do prostor kufrárny souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Komentáře